Agility seminars


ANMÄLAN & VILLKOR. Maila för anmälan: anna@goodgirl.se. Sedan får ni en faktura på kursen. Vid sjukdom eller skada, återbetalas 2/3 delar av avgiften mot uppvisande av intyg från läkare / veterinär. Platser går givetvis sälja eller byta utan att förlora några pengar om det finns eller man kan hitta en ersättare.