Stort grattis till Marianne och Jordan som tog det sista certet på utställning och Jordan kan numer titelera sig Svensk UtställningsChampion.  SeUCh Good Girl’s Michael Jordan.